Pages

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2008

Kháng thể anti-HCV

Khi vi rút viêm gan C vào trong cơ thể của bạn thì hệ thống miễn dịch của cơ thể của bạn sẽ tạo ra những chất để chống lại việc xâm nhập này, những chất này gọi là kháng thể. Nếu bạn có kháng thể (Anti-HCV) có nghĩa là bạn đã tiếp xúc với vi rút viêm gan C này, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn bị bệnh viêm gan vi rút C đang trong thời gian hoạt động. Đối với một số người (khoảng 2 trong số 10 người) thì sự phản ứng này có thể loại trừ vi rút ra khỏi cơ thể, nhưng đối với những người còn lại thì không loại được vi rút ra khỏi cơ thể.
Điều Quan Trọng Bạn Cần Nhớ Là:
  • Khi bạn tiếp xúc với vi rút viêm gan C, thì cơ thể bạn có thể thải loại nó ra khỏi cơ thể.Đó là lý do tại sao phải xét nghiệm đo lượng vi rút có ở trong máu.
  • Nếu bạn có anti-HCV dương tính thì điều đó không có nghĩa là bạn được bảo vệ khỏi bị nhiễm bệnh lại trong tương lai.